Margreth Olin

Om årets prisvinner er det sagt at vedkommende er født uten filter, og med et vel utviklet sanseapparat allerede som barn. Som et trekkpapir sugde årets vinner til seg inntrykk, bearbeidet dem og la dem til lagring for senere bruk. Når vedkommende lærte å skrive ble inntrykkene skrevet ned, i bok etter bok, stil etter endeløse stil.

Det blir også sagt at årets vinner var en skikkelig dårlig taper. Da vedkommende var liten og tapte i Svarteper ble kortene revet i stykker og kastet i do.

Årets prisvinner har en helt spesiell evne til å lytte, observere og til å formidle. Til å se personer uten fordommer eller forakt, og til å gjøre noe med det. I vårt samfunn blir mange  “Hysjet!” på, særlig de bakerst i rekkene. Noen av dem søker kanskje (som Aleksander Tordivel) ned til hull i bakken, eller de daler ned i skjul, og ønsker å bli der til faren er over. Men faren går ikke alltid over, og ikke alle kommer opp igjen heller ved egen hjelp.

Årets prisvinner har et dyptfølt behov for å verne om de svake, de sårbare, de som faller utenfor. I voksen alder har prisvinneren brukt sine evner både til å provosere, berøre og skape debatt, alltid med et aktivt dyptfølt engasjement.

På Nasses sokkel er det et skilt, og på det skiltet står det skrevet:

"Engstelse blir vendt til mot, stolthet støtter Nasses fot,

Vit at frykt er motets mor, for som liten er han stor"

Dette er Venn av Nøffs verdier som årets prisvinner lever opp til i fullt mon.

HUN har sagt følgende:

"Alle kan gjøre noe. Ganske mye også. All endring starter i det enkelte mennesket. Det er viktig hvordan du er mot andre.

Det handler om å ville forstå, om å ta omkostningene ved å reise deg når noen må forsvares. Vi må bare stole på kraften vi har i oss, og bruke stemmen."

Og videre: "Neste gang du har et barn eller et medmenneske ved siden av deg som ikke fikser livet sitt, da må du spørre deg - hvorfor er det slik, er det noe jeg kan gjøre? Vi har altfor høy terskel for å bry oss og gripe inn når vi aner at noe ikke stemmer rundt et barn."

Årets prisvinner har et nært forhold til en fullblodsaraber.

Hun har hatt et sterkt fokus på egen kropp, myke hender, og råskapen blandt ungdom. Sist uke har hun også, som en forberedelse til denne innbæringen, hatt et nært forhold til svineinfluensaen. Derfor er vi både stolte og glade for å se Næ!-prisvinneren her i kveld.

Kjære venner av Nøff, ta vel imot årets vinner av Næ!-prisen for 2009.

Margreth Olin!