Lucky Næroset

Kjære prisvinner og kjære venner av Nøff.

Denne vakre grisevisen, framført av et blåfrossent kor, der kuldegradene ennå ikke har gjort basser til sopraner, markerer at vi nå går over til utdelingen av Nøffs Ærespris, den såkalte Næ!-prisen.

I år deler vi ut Næ!-prisen ut for niende gang, og den har hvert år gått til den eller de som i løpet av året har inspirert oss til å tenke med hjertet. Slik er det også i år.

Årets prisvinner har ikke gått seg bort i tåka. Tvert i mot har de (og dermed har vi røpet at de er flere) utfordret både lokale, nasjonale, og internasjonale Petter Spretter til å måtte tenke ut nye veier å finne ”hjem” på. Stilt overfor nådeløs begeistring, fantasi, og humor, må selv Petter Spretts logiske fornuft av og til melde pass, og åpne for nye løsninger. Det er nemlig først når tanken virkelig er fri at de ville og mest spennende idéer oppstår, og med dem nye muligheter.

Årets Prisvinnere har inspirert mange små til å kunne se seg selv som et naturlig midtpunkt i verden. Ikke på bekostning av noe eller noen, men i tett samspill med hverandre. Ved å praktisere en ”sytefri annerledeshet” i kampen for skole og lokalsamfunn, har årets prisvinnere vunnet oppmerksomhet og sympati langt inn i regjeringen. Vi er derfor både stolte og takknemlige for at selveste statsministeren fant tid til å kunne være sammen med oss i kveld.

Årets Prisvinnere er noen skikkelige heldiggriser. Ikke bare fordi de vasser i penger, eller kan reise jorden rundt når de måtte ønske. De er heldige fordi de har det godt, og vet det. De vil også gjerne dele godene med andre i verden som ikke har de samme mulighetene. VANs målsetning om ”Å vende engstelse til mot” passer godt inn her.

Årets Prisvinnere har også et sterkt forhold til naturen. I fra sitt ståsted ”Den jordiske freds plass” ”Neafor Næra” inviteres publikum med på bygging av luftslott, gråsteinkosing, meitemark-lytting, konglegolf, og Maursafari – med maurgaranti. Det er også mulig å besøke hengekøyeskogen, eller norsk juletremuseum, der årsgamle busker eldes med verdighet, for å nevne noe.

Prisvinnerne er også i gang med å bygge en skole til 200 barn i verdens fattigste land, Sierra Leone.Og hvis noen fremdeles skulle være i tvil om hvem vi snakker om, så er det godt mulig noen av dere har snublet over skilt som er plassert rundt i verden, som peker ”hjem” og hvor det står avstand i km. stedsnavn og ”Fantasiens Fristed” (De 12 første skiltene hadde teksten ledige tomter)

Kjære venner av Nøff, ta vel i mot Næ!-pris vinnerne for 2004

Lucky Næroset!

Jeg gir med dette ordet til Statsminister Haukåssveen og Fantasiminster HC Medlien