Innbæringen 2017

Innbæring i midten av november er sent, men det ble en veldig fin kveld, med gyllen varme fra fakler og venner. Det er noe eget med kakao og varme nassetasser, servert under en parasoll, litt sliten etter alle disse årene, av blide bomullskledde damer, i fakkellys og dempet, forventningsfull stemning.

Nesten litt som et eventyr!

Kvelden ble Meget Hyggelig, som Brumm ville ha sagt det, "the Piglets" spilte og sang for oss, Nøff ble båret inn for vinteren og taler ble holdt.

Her er dagens.

Kjære venner

 

Temaet i dag er muligens altruisme. Først brukt av den franske filosofen Auguste Comte, men ideen er meget gammel.

Altruisme er et uttrykk som betegner uegennyttige handlinger, handlinger til fordel for andre, ikke bare slekt og venner, men alle, også sine fiender. Altruistene mener det er en moralsk plikt å gjøre uegennyttige handlinger.

I motsetning til altruisme står egoismen. Egoisme innebærer at man bør handle slik at man selv tjener på handlingen. Den er nært beslektet med eudaimonismen, men denne går ut på å realisere seg selv, leve ut sitt potensiale, for på den måten å få et godt liv. Nåja.

For ikke lenge siden så jeg et program som handlet om det for oss (og dere) ikke særlig overraskende faktum at det hjelper å øve seg i å tenke med hjertet, i denne sammenheng synonymt med å puste med magen. Det ble vitenskapelig eksemplifisert ved å vise til en skole i Baltimore (eller hvor det var) der elevene startet dagen med å sette seg ned og puste rolig i et kvarters tid. Læreren ba elevene tenke på fine ting. Noe fint som hadde skjedd, noe bra som noen hadde gjort. Konfliktnivået mellom elevene gikk dramatisk ned. De målte hjerneaktiviteten og senteret for frykt og aggresjon ble mindre opprørt etter hvert.

 

Dette fikk meg til å tenke på Venn Av Nøff. Vi øver oss hver gang vi bærer Nøff ut eller inn, vi øver oss i å tenke med hjertet. Og nå vet vi at det hjelper! Dere har kanskje trodd at dere bare var med på noe gøy, men dere er lurt. Dere øver dere i å tenke med hjertet, og det hjelper.

 

I Skriftens kapittel «Omringet av vann» fortelles det at Nøff etter en nokså lang og regnfull tid sitter vannfast i huset sitt. Han har ingen sjanse til å komme seg på trygg grunn, men stoler på kommunikasjonsmiddelet flaskepost. Han kaster ut en flaske med en lapp i der det står

HJELP, NØF (meg).

 

Brumm og Kristoffer Robin finner flasken med lappen i, og lurer veldig på hvordan de skal forsere vannet for å redde Nøff, for regnet har forvandlet skogen til en innsjø, og de har ingen båt.

og her siterer vi fra vers 17:

«Da sa denne tapre Bjørn, Brummbjørnen, Ole Brumm, V.A.N (Venn av Nøff), S.L (Spretts Ledsager), P.O (Pål Oppdager), T.T og H.F (Tussis Trøster og Hale-Finner) - kort sagt, selveste Brumm - da sa han noe så lurt at Kristoffer Robin bare ble stående og stirre på ham med åpen munn og undre seg på om dette virkelig kunne være den Bjørnen med Meget Liten Forstand som han hadde kjent og vært glad i så lenge.

Vi kunne dra i paraplyen din, sa Brumm

?

Vi kunne dra i paraplyen din, sa Brumm

??          

Vi kunne dra i paraplyen din, sa Brumm

!!!!!

For plutselig gikk det opp for Kristoffer Robin at det kunne de.»

 

Så Brumm og Kristoffer Robin snur paraplyen slik at den blir en båt, setter seg oppi, og Kristoffer Robin døper paraplyen Brumms Fulle Fem, for å understreke hvor smart Brumm var, og så seiler de avgårde for å redde Nøff, - og greier det.

Slik tenker venner. En trenger hjelp, og de andre følger opp.

Men noe her ligger gjemt.

Kristoffer Robin døpte den snudde paraplyen Brumms Fulle Fem. Og hvorfor det?

Det kommer vi tilbake til.

La oss før det ta diskusjonene om og i SSB.

Der falt døra helt av hengslene i går, og nå er det en kamp om hvem man skal tro på. Fordi SSB leverer bakgrunnsmateriale til politikere, som bruker dem til å fatte beslutninger, så er SSB sin stilling veldig viktig. Når Kjetil Rolness og Hege Storhaug, på Facebook, i arbeidstida, roper opp om at nå vil SSB kneble Innvandringsregnskapets far, så trigger det Det store allvitende kommentariatet, de som har utdannelsen fra Livets Skole.

Og dem er det mye man kan og noen ganger bør si noe om. Mange av disse er både fulle og over fem.

Likevel, om man skulle tenke altruistisk, som jo betyr å gjøre noe som er uegennyttig, noe som er til fordel for andre, så syns vi nok at de som nå presumptivt burde være ved sine Fulle Fem, også kan tenke litt over hva de gjør. Og legge hånda på nakken, puste litt og så tenke på fine ting som solnedgang og duskregn, og på den måten senke aktiviteten i Frykt og Aggresjonssenteret sitt. FØR de skriver noe. Kort sagt – øve seg i å tenke med hjertet.

 

Da skrives det ditt og datt om politikerne, som tjener for mye og kan ingenting, og skjønner ingenting, og erre mulig og sånn. Da blir en omorganisering av SSB tolket som en konspirasjon for å forhindre at Sannheten skal fram. Deres sannhet.

For som vi vet, de kan alt, og vet alt.

Min personlige teori er at dette ikke handler om SSB i det hele tatt. Det handler egentlig ikke om hvorvidt SSB skal jobbe i en retning som støtter innvandringsmotstanderne eller ikke heller. Det handler rett og slett om at Kommentariatet sine konspiratoriske meninger nå blir tillagt så mye vekt at det til slutt kan kaste SSB sjefer. Da har det kommet langt!

Og, - om det er noen i hele verden som kunne ha nytte av å tenke med hjertet, så er det jaggu Kommentariatet. Legge hånda på nakken, puste litt og så tenke på fine ting som solnedgang og duskregn, og på den måten senke aktiviteten i Frykt og Aggresjonssenteret sitt. FØR de skriver noe.

Og Kommentariatet, det er også deg og meg. Brumms Fulle Fem, sa jeg – vi kan vel være enige (som Trygve sa) at mange i Kommentariatet er Fulle og over Fem.  Vi foretrekke Brumms Fulle Fem, for den gjør hvertfall noe nyttig.