Kjære Venner.

Vi har flere enn en gang prøvd å forklare hva det er å tenke med hjertet. Her kommer en gang til. Det er bra om medlemmer av en forening som har det formål å øve seg i å tenke med hjertet vet hva det egentlig er for noe. Det er mange steder i en kropp man kan tenke med.

Vi starter øverst.

Om Peter Sprett er det sagt mange ting. Brumm sa en gang at Peter Sprett er en flink fyr. Han kan mange ting. Og det er kanskje derfor han ikke skjønner noe som helst.

Peter Sprett er en typisk representant for de som liker å tenke med hodet. Hodet er øverst, i mange sammenhenger. Vi lærer å tenke med hodet på skolen. Algebra, multiplikasjonstabell stor og liten, mengdelære, logikk. Aksjekurs, investeringer.

Av de som tilhører Hodetenkerne, finnes hvertfall to kategorier. Med og uten Sagmugg.

Om Ole Brumm er det sagt Mange ting. For eksempel sa Kristoffer Robin til Brumm: "Jeg er glad i deg jeg, Brumm". Og Brumm svarte: "Det er jeg også".

Det vil ikke overraske mange om vi utnevner Brumm til en representant for de som tenker med magen. Å tenke med magen kan man jo tenke seg at handler om å kose seg. Man får tilfredstillet sitt eget behov for næring, men det er ikke akkurat mangel på næring som driver Brumm til honningkrukken. Vi skal ikke trekke dette for langt, vi vil jo ikke komme på kant med hele Brummologien, bare antydningsvis nevne at å tenke med magen kan stå som uttrykk for – skal vi si en viss – egoisme. Man metter seg selv. I et lystig lag kanskje, men det er ens egne behov som blir oppfylt.

Nasse Nøff er vennen vår. Det er han som på stående labb er rede til å gi bort huset sitt til Ugla ( etter en forferdelig Storm) – det er han som ikke vil at Tigergutt skal bli borte for alltid i skogen. Nasse Nøff tenker med hjertet. Det fascinerende med å tenke med hjertet er jo nettopp det uegennyttige og barmhjertige uttrykket en sånn tenking har. Medlidenhet, omsorg, ømhet.

Det finnes et fjerde punkt litt lenger ned på kroppen, som også noen tenker med, men det faller utenfor denne Talen. (Noen vil kanskje si at det er et område gutter ofte tenker med, men vi er sannelig ikke så sikker på det.)

Ole Brumm og Nasse Nøff ble av en forunderlig grunn inspirert til å grave en Heffalumpfelle. En Heffalump er kanskje ikke noe dyr man spøker med. Det endte med litt av hvert, men mest av at Brumm selv falt i fella og deretter - med en tom honningkrukke over hodet - utstøtte et hyl fullt av Sorg og Fortvilelse.

Nøff så det hele akkurat under selve hylet, og ble alvorlig skremt, og ropte Heff! En forfirdelig Hurralomp! Og sprang til Kristoffer Robin - hylende.

Av dette kan vi utlede ikke bare det kjente ordtaket - Den som graver en Grav for andre, faller selv i den. Men også at det å grave en felle er noe man gjør for å holde rede på hvor Heffalumper egentlig er! Og hvis man er redd for noe, så graver man feller rundt omkring seg for å plassere det fryktelige så man vet hvor man har det. Så kan man lage kart over området, og så kan man bruke kart og kompass.

De som tenker med Hodet, de graver og graver, for på den måten å holde oversikten over de farlige tingene, og husk dette; de graver feller for oss! For det er vi som er ment til å falle i fella. Og det kan være et slit å krabbe seg opp av fellene. En eksempelfelle kan være dette:

Hver eneste dag skrives for mye om Kronprinsen. Det skrives for å lure oss til å tro at det er en viktig sak – for oss. (den er jo såklart viktig for Kronprinsen!) Og hvorfor skal vi tro det? Jo fordi vi skal kjøpe avisene deres og fylle lommene deres med penger! Det er en helt vanlig felle.

De som tenker med Magen graver feller for seg selv. Og de fellene er minst like skumle som de andre. Noen blir fanget i sin egen felle hele livet, og greier aldri å komme seg opp igjen. Hvis du trenger et eksempel så skal du få det. Mange er de som synes at vi i Venn Av Nøff i bunn og grunn er litt dumme. De synes det kan være teit å bære en gris inn i varmen. Hjertedritt, synes jeg ofte at jeg hører. La meg si det sånn; - de har falt i fella, og de har gravd fella sjøl!

Men de som tenker med Hjertet! De graver ikke feller.

Derfor blir vår oppfordring tosidig:

Tenk med Hjertet.

  1. - Ikke fall i fella.

2. - Ikke grav feller.