Vår gode venn Nasse Nøff ble en gang innblandet i en aksjon som hadde det edle formål å gjøre Tigergutt Bumpefri. Det er selvfølgelig Sersjant Peter Sprett som planlegger det hele. Han vil lede en oppdagelsesreise til Nordpålen, og underveis miste den bumpete Tigergutt. Ole Brumm spør det enkle, men helt riktige spørsmål; ”Hvorfor det?””Fordi da er han blitt en Beskjeden Tigergutt, for da er han blitt en Trist Tigergutt, en sørgmodig Tigergutt, en liten og Lei Seg Tigergutt, en Å-jeg-er-så-glad-for-å-se-deg-Sprett-Tigergutt. Derfor.” Svarte Sprett.Tigergutt skulle altså få en lærepenge.  Og den var det Sprett som ville dele ut.  Brumm nynnet for seg selv:Hva skal vi gjøre med den store Tigergutt?Han dytter så forskrekkelig at nå må det bli slutt.Hvis bare Sprett var større, litt større enn han er,og Tigergutt litt mindre, så slapp vi alt det der.Men en av to er alltid størst, så vidt jeg skjønne kanSå hvordan skal det ende med vår Tigerdyttemann.

Sprett inngikk dermed en allianse med Brumm og Nøff, for på den måten å stå sterkere med hensyn til nevnte lærepenge.

Det fins allianser utenfor Hundremeterskogen som også deler ut lærepenger. Hver eneste dag deles det ut lærepenger for å gjøre noen Bumpefri. Nato deler ut lærepenger til Milosevic, Milosevic deler ut lærepenger til kosovoalbanerne, UCK-geriljaen deler ut lærepenger til serberne og lærepengene blir distribuert videre til landsbyer, naboer, og andre som har godt av dem. Bakgrunnen for lærepengene er nok svært sammensatte og i allefall for oss svært uoversiktlige. Men, vi tror at de i utgangspunktet blir delt ut fordi noen synes de har rett. Dermed kommer sannheten inn i bildet, og dermed begynner trøbbelet. For hva er egentlig sant?

Førti blinde kinesere skulle engang beskrive en elefant etter å ha blitt plassert rundt en. En tok tak i halen og sa; en elefant er lang, tynn og litt buskete. Nei, nei sa en annen, den er riktignok lang, men den er rund og med to hull foran, - han holdt i snabelen. En tredje sa Langt ifra en elefant er stor som en kjempe og like rund som en tømmerstokk – han holdt i foten. Og en sa nei, en elefant er flat bred og hårete, han holdt i øret.Alle har rett ikke sant? Bare at ikke helt? Nasse Nøff  får høre om planen til Sprett, og forstår at den kan ende med noe fælt. Tigergutt skal nemlig mistes og det i en slik grad at Tigergutt aldri ville se dem igjen. ”Ikke aldri” spør Nøff engstelig, og viser dermed at han tenker med hjertet.

Vel kan man være med å gi folk en lærepenge, men den bør ikke ha sånne fryktelige konsekvenser. Og de lærepengene som deles ut i Kosovo, de er fryktelige. De ender ikke bare med at noen blir mistet, de ender livet, og det er urettferdig. Sprett sitt forsøk på å gjøre tigergutt Bumpefri ender med at den tenkte Lærepenge kommer i retur og det er Sprett som får den. For jamenn mister de Tigergutt til avtalt tid, men samtidig mister de ikke bare seg selv, men også hverandre!Der ligger det mye symbolikk. Det hele ender med at det er Tigergutt som finner en Liten og Lei seg Sprett, som da roper: ”Å, så glad jeg er for å se deg Tigergutt” og forstår at Tigergutt bumper på akkurat den måten Tigergutter skal bumpe. Hva er det vi vil med dette?Tja, vi tror altså at når man deler ut en lærepenge, så gjøres det med tvilsomme motiver. Det ligger noe illevarslende i uttrykket ”Jeg skal lære deg, din…” Så når NATO skal lære Milosevic en lærepenge, og han igjen skal lære Kosovo-albanerne sin lærepenge og de igjen skal osv, så er det ingen av dem som tenker med hjertet. Norge er i krig, og det stiller store krav til oss i Venn Av Nøff, - hva kan vi gjøre for å inspirere andre til å tenke med hjertet? Vi får se.