Audiens på Slottet

Hans Majestet Kong Harald ble tildelt Pinnevennpinnen av fjorårets pinnevenn, journalist i TV2, Asbjørn Øyhovden under Utbæringen av Nøff søndag 10. mai. Overrekkelsen fant sted i en audiens på Slottet mandag 11. mai, med de involverte parter til stede.

Hvorfor ble Hans Majestet valgt?

Hans Majestet ble valgt på grunn av det store engasjementet han har vist for barn som utsettes for vold og overgrep. Han stilte opp under premieren på animasjonsfilmen "Sinna mann" og uttalte at vi for barnas skyld må bry oss.

Og at voksne ikke må være redde for å gripe inn og si ifra. Slik sendte han et utrolig viktig signal ut til hele samfunnet - ikke minst etter at det gang på gang er avdekket at både naboer, familier, helsevesen, barnevern, barnehager og skoler i for liten grad tar tak i disse sakene og varsler videre.

Kong Harald har også invitert flere barn til slottet for å snakke om vold mot barn. På slottet var hovedbudskapet hans at det ikke er deres skyld. I ettertid beskrev en av guttene betydningen av møtet slik, ifølge en artikkel på Redd Barnas nettsted: - Etter kongebesøket sluttet jeg å hviske. Nå snakker jeg høyt. Da kongen sa det ikke er min skyld, skjønte jeg at jeg ikke har noe å skamme meg over. Så da trengte jeg ikke hviske lenger.

De volds- og overgrepsutsattes situasjon har i mange år vært oversett og skjult i det norske samfunnet. At Kong Harald gang på gang engasjerer seg for disse barna, har derfor stor betydning for barnas situasjon og deres rettsikkerhet. Ved selv å tenke med hjertet, har Hans Majestet hjulpet de som ikke har en egen stemme.

Til: Mottok Pinnevennprisen (fra Kongens hjemmeside).