Vedtekter

Foreningens navn er:

Venn Av Nøff (VAN kan benyttes i dagligtale)

Foreningens formål er:

  • Inspirere hverandre til fortsatt vennlighet og utvikling av evnen til å tenke med hjertet
  • Dele ut NÆ!-prisen en gang pr. år, til den som bevisst eller ubevisst har gjort mest for pkt. 1
  • Bære ut statuen av Nøff om våren
  • Bære den inn om høsten
  • Arrangere medlemsmøter når det passer

Medlemmer kan være:

Mennesker som synes det er vakkert å være venn med en engstelig og stor liten gris, og som trenger inspirasjon, eller kan gi andre dette.

For å bli medlem må man betale medlemskontingent. Den er for tiden:

  • Familier: kr 50 eller lignende
  • Enkeltmedlem: kr 33*

Medlemskontingenten skal brukes til å arrangere inn og utbæring, og ikke minst: dele ut NÆ!-prisen hvert år.

Bidrag utover kontingenten er inspirerende! og vil gå til driften av foreningen.

Postgirokonto 0530 4869293

Venn Av Nøff

c/o Harald Lunde

Vålerenggt 43

0658 Oslo

Foreningen ledes av Trygve Fjæstad Andersen, Frøydis Skaug-Andersen, Ingvild Aultun og Harald Lunde. VAN er ikke en demokratisk forening, men en eneveldig forening styrt med fast hånd.

Lokale- og utenlandsavdelinger opprettes ved behov, og stilles fritt i forhold til medlemsmøter o.l.

* Våre medlemspriser justeres etter Bompengeringen i Oslo. Det koster alltid 1 krone mer å være medlem hos oss enn det koster å kjøre inn til Oslo. Det synes vi passer.