Bronsealder

Bronsealderen til Nøff regnes fra 1998 fram til det året evigheten slutter. Det er nokså lenge tror vi. Vi startet arbeidet med å bronsifisere Nasse, og dette kulminerte i en skulpTUR til Molboland. Der fantes nemlig Mols Bronsestøperi, drevet av den norske Trygve.

Hele turen er nøye dokumentert under feltet SKULPTURER.